نمایش 1 پاسخ رشته ها
 • نویسنده
  نوشته‌ها
  • #14771 پاسخ
   بهمن
   میهمان

   ایجادلوث دررای صادره دادگاه دقیقابه چه علتی بوده است؟
   ماده۳۱۴قانون مجازات اسلامی لوث روتعریف کرده است. ماده۳۱۶قانون مجازات اسلامی قاضی رومکلف به ذکرعلت به وجودامدن لوث در رای صادره کرده است که دراین رای قاضی علت وجودلوث روننوشته است.توضیح اینکه که لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جرم ازجانب متشاکی است.
   سوال بنده این است که دررای صادره دادگاه کیفری لوث حاصل شده است ایاوجودلوث بخاطروجودگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحداست که لوث ایجادشده است یابخاطر اینکه متشاکی درمحل درگیری حضورداشته واظهارات متشاکی که درخلال اظهاراتش اجمالابه درگیری هم اذعان داشته ولی منکرضرب شاکی شده است لوث ایجادشده است کدامیک باعث ایجادلوث دررای صادره دادگاه کیفری شده است؟دقیقاکدام عامل باعث ایجادلوث شده است؟
   بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری اینگونه صادر شده است:
   درخصوص شکایت شاکی فرزند….ازمتشاکی فرزند….دایربرضرب وجرح عمدی وشکایت شاکی به اینکه بامتشاکی قبلااختلاف داشته وقرارمیگذارندتابه هم دیگررضایت بدهنددراین راستاجهت مراجعه به ثبت اسنادسوارخودرومیشوندومجدداباهم بگومگومیکنندوحسب اظهارات شاکی چون متشاکی عقب خودرونشسته بوده ازفرصت استفاده کرده وی راموردضرب وجرح قراردادند.
   علی ایحال شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است فلهذا دادگاه باتوجه به شکایت شاکی وگزارش کلانتری وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحدواتیان سوگندازسوی شاکی ودفاع غیرموثرمتشاکی بزهکاری مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص واستنادابه مواد709و714ازقانون مجازات اسلامی ومواد374و375و427و431و433ازقانون ائین دارسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه راداده است رای صادره حضوری وقطعی است.

  • #14821 پاسخ

   درود
   همانطور که خود شما فرمودید لوث مجموعه ای از قرائن و امارات هست که با دلایلی که در قانون جهت اثبات جرم ذکر شده است متفاوت است مانند حضور متهم در محل حادثه یا شهادت یک شاهد. به طور کلی لوث شامل موارد ظن آور است. در مورد پرونده شما هریک از مواردی که نام بردید مصداق لوث هستند.

نمایش 1 پاسخ رشته ها
پاسخ به: علت دقیق وجودلوث ؟
اطلاعات شما: