بهترین و کامل ترین نوع مشاوره حقوقی ، مشاوره حضوری است لذا به  همشهریان و یا افرادی که دارای موارد حقوقی در مشهد هستند توصیه می گردد که حتی المقدور با رزرو وقت ملاقات از مشاوره حضوری استفاده نمایند.

نحوه دریافت مشاوره حضوری:

با ارسال پیامک به شماره تلفن 09105146717 کلمه مشاوره حضوری و وکیل مدنظر ( وکیل خانم کیمیا موسوی ، وکیل آقای حامد صبوری)  را قید نمایید.

نزدیک ترین اوقات خالی وکیل به شما اعلام خواهد شد.

 

حق الزحمه مشاوره حضوری

 تا ۳۰ دقیقه ۴۰۰ هزار تومان

یک ساعت ۵۰۰ هزار تومان