وکالت امور طلاق توافقی

درباره طلاق توافقی بیشتر بدانید

پر واضح است تصمیم گیری در مورد پدیده ی طلاق از آنجا که ارتباط مستقیم با تمامی جوانب زندگی افراد از جمله حضانت فرزندان، اموال و سایر مسائل مربوطه دارد آسان نبوده و در این راستا اکیدا توصیه می شود افراد پیش از اتخاذ تصمیم تمامی جوانب امور را سنجیده و از متخصصین و مشاورین خانواده در این امر مشاوره های لازم را اخذ نمایند. النهایه ملاحظه می شود که برخی از زوجین پس از طی تمامی مسیرهای لازم به دلایل مختلف قادر به حفظ زندگی مشترک نبوده و اختلافات فی مابین مسیری جز جدایی پیش روی ایشان نمی گذارد. در این شرایط  به زوجین توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام تلافی جویانه و خودسرانه به جهت الزام طرف مقابل به طلاق شامل الزام به تمکین زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و غیره با اخذ مشاوره از وکلای متبحر در امور خانواده به بررسی شرایط طلاق توافقی بپردازند.

 

مزایای طلاق توافقی

حصول توافق در مورد مساله مهمی چون طلاق، زوجین را از پرداخت هزینه های دادگستری و طی مراحل و پروسه های بعضا طولانی رسیدگی در محاکم معاف ساخته و در کمترین زمان ممکن ایشان را به هدف خویش نزدیک می سازد. از این رو توصیه می شود زوجین پس از حصول توافق در مورد مسائلی از جمله حضانت فرزندان، جهیزیه، مهریه و سایر حقوق زوجه جهت طی پروسه صدور گواهی عدم امکان سازش و نهایتا ثبت طلاق با اخذ راهنمایی و یا اعطای وکالت از وکلای متخصص اقدام نمایند. 

 

مراحل طلاق توافقی

ثبت طلاق توافقی از آنجا که با حکم صادره از دادگاه خانواده امکان پذیر می باشد با طی کردن مراحل زیر صورت می گیرد.

1- ثبت نام در سامانه تصمیم سازمان بهزیستی جهت طی جلسات مشاوره.

2-شرکت در جلسات مشاوره. 

3-مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و ثبت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

4-شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه.

5- انجام آزمایش های مربوطه برای زوجه غیرمدخوله و اخذ گواهی عدم بارداری. 

5-صدور دادنامه.

6- مراجعه به دفترخانه ثبت طلاق.

 

همانگونه که در بالا اشاره گردید اخذ گواهی عدم امکان سازش دارای مراحلی می باشد که طی نمودن تمام آنها قانونا الزامی است و جز شرکت در جلسات مشاوره تمامی مراحل دیگر را می توان با کمک وکلای دادگستری سپری نمود. 

در نمودار زیر مراحل صدور گواهی عدم امکان سازش ازابتدا تا پیش ازمراجعه به دفترخانه ثبت طلاق آورده شده است.