#15031

درود
بله این امکان وجود دارد البته بستگی به درجه مجازات فرد محکوم دارد لذا در شرایطی قانونگذار این امکان را برای فرد قرار داده است که مجازات یک تا دو درجه تقلیل پیدا کند یا تبدیل به جزای نقدی شود. برای راهنمایی بیشتر باید دادنامه شما مطالعه شود. پیشنهاد می کنیم پیش از اتمام مهلت تجدیدنظر حتما با مراجعه به دفاتر وکلای حاذق جهت وکالت و یا راهنمایی در خصوص لایحه اعتراضی یا درخواست تخفیف مراجعه نمایید.