#15015
یوسف شریفی
میهمان

سلام. ایاقابل تبدیل به جزای نقدی میشود؟ وایاجایگزین دیگری دارد؟باتوجه به نداشتن سابقهایامشمول تخفیف میشود؟ ضمنابرای گرفتن وکیل برای درخواست تجدید نظر راهنمایی بفرمایید. متشکرم.