#13816

درود.
میزان دیه بر اساس دیه اعلامی در سالِ پرداخت، محاسبه می گردد. لذا ۳۰ درصد دیه سالی که پرداخت می کنید ملاک محاسبه خواهد بود نه دیه سالی که محکوم شده اید.
در خصوص سوال دوم شما باید گفت صدور برگ جلب و بازداشت مقدماتی دارد از جمله توقیف اموال و غیره و در صورت پیدا نشدن مالی از محکوم علیه بله برگ جلب و بازداشت به درخواست محکوم له صادر خواهد شد.